CHÚNG TÔI LÀ AI?

Saga Media phát triển hệ thống các màn hình quảng cáo đặt trên các phương tiện giao thông tiếp cận 45+ triệu lượt khách 1 năm bao gồm: Taxi, Buýt và các nhà chờ xe buýt nhanh BRT, trong tương lai sẽ mở rộng sang Tàu điện và các phương tiện khác.

Sử dụng công nghệ điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, Saga Media giúp:

  • Lựa chọn đối tượng khách hàng, thời gian, địa điểm phù hợp với các kế hoạch truyền thông để gia tăng hiệu quả của quảng cáo.
  • Quản lý tập trung các chiến dịch truyền thông với báo cáo theo thời gian thực.

LCD trong xe buýt

Mạng lưới 144 xe buýt & 23 nhà chờ buýt nhanh BRT tại Hà Nội

Mạng lưới 41 xe Ecopark - Hà Nội

THỜI GIAN XEM QUẢNG CÁO TRÊN CÁC KÊNH

Biển quảng cáo

3 giây

Digital banner

5 giây

Thang máy

15 giây

TV

30 giây

LCD trên xe buýt

20 phút

CÁC PHƯƠNG THỨC ĐẶT QUẢNG CÁO

Theo vị trí địa lý

+ Cách 1km từ địa điểm chọn

+ Đặt theo gói 10,000 lần phát (spot), xe cứ đi vào khu vực được đánh dấu thì quảng cáo tự động phát. Tối đa phát 3 lần trong 1 lần đi qua khu vực đó.
Theo peak-hours (giờ cao điểm)

+ Chọn giờ cao điểm / chọn xe, tuyến, bến

+ Đặt theo gói 10,000 lần phát (spot), cứ vào thời gian cao điểm đó sẽ phát quảng cáo
Theo peak-hours (giờ cao điểm)

+ Chọn giờ cao điểm / chọn xe, tuyến, bến

+ Đặt theo gói 10,000 lần phát (spot), cứ vào thời gian cao điểm đó sẽ phát quảng cáo
KHÁCH HÀNG CỦA SAGA MEDIA